26.2.09

Αρνήθηκε να πληρώσει διόδια ο εκπρόσωπος Τύπου της Δ.Α.

Αρνήθηκε να πληρώσει τα διόδια Σκοτίνας-Τεμπών-Σκοτίνας ο εκπρόσωπος
Τύπου της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. Σταύρος Βιτάλης, υλοποιώντας την
οδηγία 1999/62 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και ξεκαθαρίζει το νομικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί μια χώρα μέλος να επιβάλλει διόδια.

Συγκριμένα ο κ. Βιτάλης, καλώντας και το περιπολικό της Τροχαίας Εθνικών
Δρόμων στα διόδια της Σκοτίνας, εξήγησε στους αστυνομικούς αλλά και στον
επόπτη της ιδιωτικής εταιρίας "Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου" που εκμεταλλεύεται
τα διόδια, πως αρνείται να πληρώσει τα διόδια, δεδομένης της σχετικής οδηγίας
της ΕΕ. Μιας οδηγίας που προβλέπει την ύπαρξη διπλής λωρίδας ανά
κατεύθυνση κυκλοφορίας ως προϋπόθεση για την είσπραξη διοδίων.

Σε σχετική της ανακοίνωση εξάλλου η Δημοκρατική Αναγέννηση, καλεί το
ΥΠΕΧΩΔΕ να αποδεχθεί αμέσως τις συνθήκες που προκύπτουν από την
ευρωπαϊκή οδηγία 1999/62/EC και να καταργήσει τα διόδια που επιβάλλονται
σε δρόμους που δεν έχουν διπλή λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας, όπως
είναι πχ των Τεμπών και τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου.

Μέχρις εξάλλου το ΥΠΕΧΩΔΕ αποδεχθεί πως δεν είμαστε... μπανανιστάν, αλλά
χώρα της ΕΕ, οι πολίτες μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους να μην
πληρώνουν διόδια, όπου το δοβλέτι, επιμένει να λειτουργεί με όρους χαρατσιού
της τουρκοκρατίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: