14.6.09

να αποσυρθεί το υπό κατάθεση νομοσχέδιο και να συνταχθεί νέο

Επί μακρόν χρόνο γίνονται αθρόες μετακινήσεις σκύλων και γάτων προς το εξωτερικό (Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία κλπ) από Φιλοζωϊκά Σωματεία και ιδιώτες με άγνωστη κατάληξη. Οι διακινούντες, πότε με φορτηγά, πότε αεροπορικώς, δηλώνουν τα ζώα σαν ιδιόκτητα και αναφέρονται σε υιοθεσίες τα στοιχεία των οποίων γνωρίζουν μόνο αυτοί και όχι οι υπηρεσίες του Δημοσίου όπως ορίζει ο Νόμος 3170/2003 και η Υπ.Απόφαση 280239/2003.

Ο σχετικός Ευρωπ.Κανονισμός 998/2003 «περί μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης ζώων συντροφιάς» δεν εφαρμόζεται διότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόμα, έξη χρόνια μετά, νομοθετήσει ποινικές κυρώσεις άρα παραμένει ευχολόγιο.

Και ενώ έτσι έχει το ζήτημα πληροφορούμεθα ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο το οποίο μεταξύ άλλων:

  • καταργεί το Νόμο 3170/2003 και προωθεί άλλο, νέο, Νόμο στα μέτρα των εξαγωγέων, ώστε η κατοχή και διακίνηση αδέσποτων να γίνει νόμιμη,
  • αγνοεί το άρθρο 4 του Συντάγματος της Ελλάδος περί «Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων», διαχωρίζοντας τους κατόχους ζώων σε Διαμερισματούχους και Μονοκατοικιούχους,
  • κατά παράβαση του άρθρου 2 του Ευρ.Κανονισμού 998/2003 ότι «δεν θίγονται από το παρόντα Κανονισμό οι διατάξεις που λαμβάνονται για μη υγειονομικούς όρους και αποσκοπούν στο περιορισμό των μετακινήσεων ορισμένων ειδών ή φυλών ζώων συντροφιάς» αντί να αυστηροποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία, έχοντας βέβαια πλήρη επίγνωση της αθρόας διακίνησης ζώων, χαλαρώνει προκλητικά τα περιοριστικά μέτρα ώστε να διευκολύνει παντοιοτρόπως τους ενδιαφερόμενους, μη λαμβάνοντας υπόψη κανένα άλλο έντιμο φορέα που προτείνει τη διαχείριση των αδέσποτων από το Κράτος για να διασφαλιστεί, όσο είναι δυνατόν, η εκμετάλλευση τους,
  • καθορίζει αυθαίρετα σαν «ιδιοκτήτη» όχι μόνο φυσικό αλλά και νομικά πρόσωπα, κατά παράβαση του άρθρου 4 του 998/2003 Ευρωπ. Κανονισμού, επιτρέποντας έτσι σε Σωματεία ή Εταιρίες να οικειοποιούνται ανεξέλεγκτα αδέσποτα ζώα.

Ζητούμε να αποσυρθεί το υπό κατάθεση νομοσχέδιο και να συνταχθεί νέο, αφού προηγουμένως ακουσθούν οι απόψεις και των άλλων φιλοζωϊκών σωματείων πλην του συγκεκριμένου που επέβαλε τις θέσεις του στο νομοσχέδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: