20.7.09

Η Δημοκρατική Αναγέννηση για την κρίση του ασφαλιστικού

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.) για την κρίση στην οποία έχει περιέλθει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, η Γραμματεία Κοινωνικών Υποθέσεων της Δημοκρατικής Αναγέννησης εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι σημαντικότεροι ασφαλιστικοί οργανισμοί της χώρας μας οφείλεται ξεκάθαρα στην αδυναμία της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ζητήματα.

Η διεύρυνση της εισφοροδιαφυγής, οι ενοποιήσεις ταμείων χωρίς αναλογιστικές μελέτες, η υποχρηματόδοτηση του συστήματος όσον αφορά την τριμερή χρηματοδότηση, οι διαρκείς εθελούσιες έξοδοι εκ μέρους ΔΕΚΟ, οι συνεχείς χαριστικές ρυθμίσεις προς τους εργοδότες, η παντελής έλλειψη ελέγχων στις δαπάνες υγείας, η διατήρηση του υπερβολικού ποσοστού αναπηρικών συντάξεων επί του συνόλου είναι πληγές τις οποίες η κυβέρνηση συχνά διευρύνει με την πολιτική της.

Απαιτείται μια ριζική μεταρρύθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος με βασικούς άξονες:

- Την επανεπιβεβαίωση της εγγύησης του κράτους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις ούτως ώστε να πάψει το κύμα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων που παρασύρει το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα σε κατάρρευση.

- Την κάλυψη του χρέους του Δημοσίου προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που προκλήθηκαν από πολιτικές αποφάσεις χωρίς πρόβλεψη κάλυψης του κόστους από το κράτος (ενοποιήσεις ελλειμματικών ταμείων, υποχρηματοδότηση, ευνοϊκές ρυθμίσεις κ.α.), χρέος που μόνο στην περίπτωση του ΙΚΑ ανέρχεται στα 25 δις. Ευρώ, σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη του 2001.

- Την βέλτιστη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων στα πρότυπα της ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ.

- Τη σταδιακή ενοποίηση των κλάδων ασθενείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων με τη δημιουργία ενός Ενιαίου Φορέα Υγείας, με ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και φαρμακευτικές.

- Τέλος, την εκπόνηση στρατηγικής στήριξης της οικογένειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, στα πρότυπα του διακομματικού πορίσματος της Βουλής».

Δεν υπάρχουν σχόλια: