13.11.09

Δημοκρατική Αναγέννηση: Είναι δικαιολογημένη η αντίδραση της Εκκλησίας

Είναι δικαιολογημένη η αντίδραση της Εκκλησίας στο φορολογικό νομοσχέδιο γιατί ενώ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αυτών την ακίνητη περιουσία την φορολογεί με 1% διαχωρίζει την Εκκλησία και την εντάσσει ως μη όφειλε στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για να την φορολογήσει τελικά με συντελεστή 3%.Η Εκκλησία δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία και με τα όποια έσοδά της που προέρχονται από τις εισφορές των μελών της επιτελεί σοβαρό κοινωνικό έργο, το σημαντικότερο μετά από εκείνο που με τους θεσμούς της και τους πόρους της κάνει η Πολιτεία. Είναι δικαιολογημένη η αντίδραση της Εκκλησίας και για το λόγο ότι στη συνάντηση Πρωθυπουργού ? Αρχιεπισκόπου άλλα συμφωνήθηκαν και άλλα γίνονται.Είναι δικαιολογημένη η αντίδραση της Εκκλησίας και για το λόγο ότι ορισμένοι κύκλοι εξουσίας εκφραστές της μετανεωτερικής παγκοσμιοκρατίας προετοιμάζονται χωρίς να το κρύβουν για πρωτοβουλίες και ενέργειες απορρύθμισης των σημερινών σχέσεων συναλληλίας Κράτους -Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε στον κ. Παπανδρέου την σοφή ρήση του αείμνηστου πάπου του Γεωργίου Παπανδρέου: «H Εκκλησία είναι σαν το κάρβουνο. Μην την πειράξεις, γιατί αν είναι σβησμένο, θα σε μουντζουρώσει, αν είναι αναμμένο θα σε κάψει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: