18.5.11

Απάντηση του καθηγητή Richard Stoneman στον Στ. Παπαθεμελή

Αξιότιμε κύριε Παπαθεμελή,

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή σας που μου διαβίβασαν οι εκδότες. Βρήκα το περιεχόμενό της πολύ πολύτιμο, και με τιμά τόσο το ότι μου γράψατε όσο και οι φιλοφρονητικές τελικές παρατηρήσεις σας.
Πράγματι, δεν πιστεύω ότι διαφωνούμε σε αυτό το θεμελιώδες ζήτημα των φυλετικών συσχετισμών των Μακεδόνων. Σε απάντησή μου στην ερώτηση στη συζήτησή μου δεν θα μπορούσα να καλύψω κάθε σημείο και προσπάθησα να επικεντρωθώ σε μερικά από τα ακαδημαϊκά ζητήματα που καθιστούν δύσκολη την βεβαιότητα: ίσως επικεντρώθηκα πάρα πολύ στη γλώσσα παρά σε άλλα ζητήματα. Οι παραπομπές σας αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την Ελληνικότητα της μακεδονικής βασιλικής οικογένειας και της μακεδονικής πολιτιστικής περιοχής.
Δεν μίλησα για τα πολιτικά ζητήματα επειδή, όπως εσείς, πιστεύω σθεναρά ότι δεν υπάρχει καμία βάση για τις αξιώσεις που προέρχονται από τα Σκόπια για τους Μακεδόνες. Αυτές οι αξιώσεις δεν αξίζουν να συμπεριληφθούν σε μια σοβαρή ακαδημαϊκή συζήτηση, και θα καταλάβετε από το βιβλίο μου τι σκέφτομαι γι’ αυτές.
Με τις καλύτερες ευχές
Richard Stoneman
Hon. Visiting Professor
University of Exeter

Dear Mr Papathemelis,

Thank you very much for your letter forwarded to me by the Publishers. I found its content very valuable, and I am honoured by the trouble you took in writing to me, as well as by your complimentary concluding remarks.
Indeed, I do not think we are in disagreement on this fundamental question of the racial affiliations of the Macedonians. In my reply to the question at my talk I could not cover every point and I tried to concentrate on some of the scholarly issues that make certainty hard to obtain; perhaps I focussed too much on language rather than other issues. The citations you raise are all very important evidence for the Greekness of the Macedonian royal family and the Macedonian cultural region.
I did not speak of the political issues because, like you, I firmly believe there is no basis whatever for the claims that emanate from Skopje about the Macedonians. These claims do not deserve to be rehearsed in a serious scholarly discussion, and you will know from my book what I think of them.
With all good wishes
Richard Stoneman
Hon. Visiting Professor
University of Exeter

Δεν υπάρχουν σχόλια: