28.12.11

Όταν η Ελλάδα υποφέρει η κυβέρνηση διπλασιάζει τα κονδύλια προς τον ΟΗΕ.


   Όταν η χώρα έχει ανάγκη και το τελευταίο ευρώ, είναι απαράδεκτο να διατίθενται κονδύλια στο εξωτερικό χωρίς συμβατική υποχρέωση. Η συμβατική υποχρέωση της Ελλάδος προς τον ΟΗΕ ανέρχεται στο ποσό των 27 εκατομμυρίων ευρώ.
Εμείς διαθέτουμε τα διπλά, 54 εκατομμύρια, για να ενισχύσουμε και ειρηνευτικές αποστολές στην Αφρική.
Όταν η χώρα έχει αυξανόμενη ανεργία και πολίτες που πεινάνε, όσοι αποφασίζουν τη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό, πρέπει να σκέφτονται πολύ πριν βάλουν την υπογραφή τους. Η κυβέρνηση πρέπει να περάσει σε όλη την ιεραρχία της κρατικής μηχανής ότι απαιτείται η εξοικονόμηση και του τελευταίου ευρώ.
Όταν πεινάει ο αδελφός σου δεν βοηθάς τον γείτονα παρά μόνο εάν σου περισσεύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: