18.1.12

Εκχώρηση, έναντι τιμήματος, των διακατεχομένων υπό των ιδιωτών ακινήτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, σύμφωνα με τις υποβληθείσες μέχρι σήμερα αιτήσεις, θα αποφέρουν στο Δημόσιο έσοδα 1,3 δις ευρώ.
Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε την ενίσχυση των ελλειμματικών ταμείων του Δημοσίου προτείνουμε την εκχώρηση, έναντι τιμήματος, των διακατεχομένων υπό των ιδιωτών ακινήτων. Το Δημόσιο ενώ ισχυρίζεται ότι είναι δικά του, τα αφήνει να τα νέμονται, επί δεκαετίες, ιδιώτες που έχουν κτίσει σπίτια στα οποία μένουν. Τα οφέλη του Δημοσίου θα είναι:
  1. Έσοδα από το αντίτιμο της αποδόσεως τίτλων ιδιοκτησίας.
  2. Έσοδα από τους φόρους μεταβιβάσεως, κληρονομιών, διότι μέχρι σήμερα μεταβιβάζονται ατύπως (ελλείψει τίτλων) χωρίς να πληρώνονται οι αναλογούντες φόροι.
  3. Τα επ’ αυτών κτίσματα θα ακολουθήσουν τη διαδικασία νομιμοποιήσεως του πρόσφατου νόμου (είχαν εξαιρεθεί) αυξάνοντας τα έσοδα του Δημοσίου.
  4. Οι πολίτες θα αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας και το Δημόσιο θα ελέγχει, μέσω του Κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
  5. Έλληνες πολίτες και όχι αλλοδαποί θα παραμείνουν ιδιοκτήτες.
Η Δημοκρατική Αναγέννηση δεν ελέγχει μόνο την εξουσία αλλά με δημιουργικές προτάσεις την υποβοηθεί προς όφελος των πολιτών.
Χαράλαμπος Αργυριάδης,
Υπεύθυνος Οικονομικού Τομέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: