10.2.12

Ζητάμε κοινή λογική

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, μία σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέγεται πολιτισμένη, λαμβάνει μέριμνα για τους πάσχοντες. Γηροκομεία, Πτωχοκομεία, Ορφανοτροφεία χρίζουν ειδικής μέριμνας, γιατί οι τρόφιμοί τους πολλαπλασιάζονται και οι δωρητές λόγω κρίσεως μειώνονται. Η κυβέρνηση κι εδώ, έδειξε το «μεγαλείο» της. Φορολογεί τα ιδρύματα και περιορίζει έτσι τους πόρους που συντηρούν αναπήρους, γέροντες και παιδιά.
Μα επιτέλους από τους αδύναμους θα δυναμώσει η οικονομία;
Δεν ζητάμε ευαισθησία από αυτούς που δεν την έχουν, ζητάμε κοινή λογική.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου,

Χαράλαμπος Αργυριάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: