28.5.12

Προσοχή!!! Προϊόν Μαύρης Εργασίας

γράφει η Μαρία Νεοχωρίτη

Η κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει την προσπάθεια στήριξης των ελληνικών προϊόντων και εισηγήθηκε σχέδιο νόμου για το Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών το οποίο θα αποτελεί επίσημο σήμα του ελληνικού κράτους και θα απονέμεται από την «Επιτροπή Ελληνικού Σήματος»(ΕΕΣ) . Δικαίωμα να φέρουν το Σήμα θα έχουν τα φυσικά προϊόντα που έχουν παραχθεί ή καλλιεργηθεί στην επικράτειά μας, τα επεξεργασμένα φυσικά προϊόντα των οποίων η βασική πρώτη ύλη ή ποσοστό μάζας των συστατικών της έχει προέλευση την επικράτεια καθώς και προϊόντα ή υπηρεσίες  των οποίων μέρος του κόστους παραγωγής έχει επιτευχθεί στην επικράτεια. Προϋπόθεση για την χρήση του σήματος είναι «από την παραγωγή ή/και την επεξεργασία των προϊόντων να προκύπτει εγχώρια προστιθέμενη αξία».Εξαιρούνται, των παραπάνω κριτηρίων,
τα προϊόντα των οποίων οι πρώτες ύλες δεν παράγονται ή δεν δύναται να παραχθούν στην Ελλάδα. ή παράγονται σε μικρές/ανεπαρκείς ποσότητες. Οι απορίες είναι εύλογες. Αν για παράδειγμα δεν παράγονται, σε επαρκείς ποσότητες, προϊόντα στην Ελλάδα τα οποία όμως υπάρχουν σε αφθονία στην Τουρκία ή αλλού νομιμοποιείται η εταιρεία που τα εισάγει να κάνει χρήση του Ελληνικού Σήματος; Και αν ελληνικά προϊόντα τα οποία επαρκούν για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών δεν προτιμηθούν λόγω ….. υψηλού κόστους, αρκεί η συσκευασία τους, η οποία θα αποφέρει έσοδα στο κράτος από την προστιθέμενη αξία, να τα ελληνοποιήσει; Αν στόχος της δημιουργίας του Ελληνικού Σήματος είναι να προστατεύσει τον έλληνα καταναλωτή ενημερώνοντας τον για την προέλευση του προϊόντος που καταναλώνει τα παραπάνω μέτρα μάλλον ελλιπή και παραπλανητικά θεωρούνται.
Αν πάλι στόχος είναι, μέσω της στήριξης της ελληνικής επιχείρησης η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τότε γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά σε όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το εργατικό δυναμικό; Ή μήπως θα ισχύει ότι και για των εντός του ίδιου πολυνομοσχεδίου ψηφισθείσες ΕΟΖ (Ειδικές Οικονομικές Ζώνες) που ούτως ή άλλως θυμίζουν εργασιακό νταχάου;    
Πως είναι δυνατόν να επιθυμούμε  τον έλληνα καταναλωτή και να διατεινόμαστε ότι θεσπίζουμε νόμους για την προστασία του αλλά να μην προστατεύουμε τον έλληνα εργαζόμενο; Είναι δυνατόν να υπάρξει ο ένας δίχως τον άλλο; Πως είναι δυνατόν ένα προϊόν του οποίου η πρώτη ύλη προέρχεται ή όχι από άλλη χώρα , η παραγωγή/επεξεργασία του γίνεται στην Ελλάδα από λαθρομετανάστες, για ένα πιάτο φαγητό, και ένα μόνο ελάχιστο κομμάτι του εργατικού δυναμικού που χρησιμοποιείται να είναι Έλληνες – επίσης….. καλοπληρωμένοι και πολλάκις ανασφάλιστοι, σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόϊκας-  να νομιμοποιείται ως ελληνικό; Απλά και μόνο γιατί τα κέρδη μπαίνουν σε μια ελληνική τσέπη; Αυτή του μεγαλοεπιχειρηματία; Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ψηφισθεί η υποχρεωτική και όχι προαιρετική θέσπιση ενός άλλου Σήματος στο οποίο θα αναγράφεται: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΟΊΟΝ ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: