6.3.13

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ


Αγαπητοί μας Φίλοι και Φίλες

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε, δεν είναι γεγονός ξαφνικό και χωρίς αιτία. Και χωρίς ενόχους.
Η κρίση είναι πολύπλευρη. Ηθική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική. Για την πολιτική διάσταση της κρίσης, βαρύτατη είναι η ευθύνη της πολιτικής τάξης της χώρας, η οποία επέτρεψε να δημιουργηθεί ένα κομματοκρατικό, πελατειακό και κλεπτοκρατικό σύστημα εξουσίας.
Βεβαίως και ο λαός έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης γιατί δεν ψήφιζε ως πολίτης τίμιους και ικανούς πολιτικούς, αλλά ψήφιζε ως πελάτης φαύλους πολιτικούς, αποβλέποντας  στο προσωπικό του συμφέρον. Και νά τα αποτελέσματα! Η συμφορά. «Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν», τονίζει ο φιλόσοφος Αντισθένης, μαθητής του Σωκράτη.
Δύο δεινά που προέκυψαν από την κρίση, η ανεργία των παιδιών μας και οι αυτοκτονίες, πρέπει να ξεσηκώσουν όλο το λαό μας σε μια αντίσταση πολιτική. Ποιοτική, όμως για τη συγκρότηση ενός ευρύτατου Μετώπου για να ανατραπούν τα σχέδια των τροϊκανών.
Παρατηρούμε όλοι μας ότι το Κακό θριαμβεύει, ενώ το Καλό σέρνεται ισχνό και αδύναμο. Αυτό γιατί οι δυνάμεις του Κακού συσπειρώνονται, συντονίζονται και δρουν ενωμένες. Αντίθετα οι δυνάμεις του Καλού κινούνται κατακερματισμένες, ασυντόνιστες και διαιρεμένες.
Ο φόβος και η απόγνωση που ενσταλάζει το σύστημα, η κατάθλιψη που έχει επικαθίσει στην ψυχολογία του κόσμου, τον έχουν αδρανοποιήσει επικίνδυνα προς βαθείαν ικανοποίηση των δυναστών του.
Ωστόσο η κατάσταση είναι ανατρέψιμη και αναστρέψιμη. Οι ιταλικές εκλογές και η κατάρρευση της υποτελούς κυβέρνησης της Βουλγαρίας από τον εξεγερμένο λαό, αποδεικνύουν τα εντυπωσιακά αποθέματα ισχύος της ψυχής των λαών.
Να ξαναφέρουμε τους Έλληνες στην Πολιτική. Να εμπνεύσουμε στους νέους μας ελπίδα και όραμα να πάρουν αυτοί το τιμόνι της ζωής μας με σωστή πολιτική δράση.
Ο Πολιτικός μας Όμιλος ανοίγει τη συζήτηση για τη συγκρότηση ενός Μετώπου με στόχο τη συσπείρωση των δυνάμεων που θέλουν να υπηρετήσουν το γενικό και το εθνικό συμφέρον.
        Η μόνη λύση: Συνένωση δυνάμεων. Οι παρεμβάσεις πρεπεί να γίνουν ευρηματικές, να υπόσχονται μέλλον και προοπτική.
Η ενεργός συμμετοχή σας σ’ αυτόν τον αγώνα είναι πολύτιμη και ασφαλώς απαραίτητη: α) Με εθελοντική εργασία στα Γραφεία μας, β) Με επίμονη προσπάθεια διεύρυνσης του κύκλου συνεργατών (να στείλετε ονόματα με τα στοιχεία των φίλων σας), γ) Έχουμε επίγνωση της τρέχουσας πραγματικότητας, γι’ αυτό με πολύ δισταγμό θέτουμε και το γνωστό «δημοσθένιο» ζήτημα «δει δη χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων».
Κανένας τίμιος αγώνας δεν γίνεται χωρίς θυσίες. Μας εξαναγκάζουν σε τόσες πολλές και βάναυσες οι δανειστές μας και οι επιχώριοι συνεργοί τους, ας κάνουμε και με τη θέλησή μας κάποιες μικρές που όμως θα πιάσουν τόπο.
Χωρίς τη συμμετοχή μας και σ’ αυτές, δεν θα μπορέσουμε να κινηθούμε…                                  Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Ο Πολιτικός Όμιλος για την Πατρίδα  και τη Δημοκρατία   

Δεν υπάρχουν σχόλια: