ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρόεδρος Στέλιος Παπαθεμελής

Μέλη       

Αργυριάδης Χαράλαμπος, Οικονομολόγος
Γκέκας Δημήτρης, Εφοριακός
Δελής Γρηγόριος, Μηχανικός Εποπτικών Οργάνων
Δεληβάνη Μαρία, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καναπίτσα Ελένη, τ. Διευθύντρια Υπουργείου
Κανιάρης Γεώργιος, Ποινικολόγος
Μεγαλοκονόμος Μάνος, Πρέσβης ε.τ.
Νεοχωρίτη Μαρία, Ιδ. Υπάλληλος
Οικονόμου Μαρία, Χημικός
Παντούλας Θεόδωρος, Φιλόλογος
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός
Σπυρίδης Σάββας, Πολιτικός Μηχανικός
Σπύρου Βασίλης, Κοινωνιολόγος
Σταμπολιάδης Ηλίας, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Τρυφιάτης Δημήτρης, Καθηγητής Φιλοσοφίας
Χαλκιόπουλος Άγγελος, Επαγγελματίας